Kan je als vruchtgebruiker verhuren?

Het eigendomsrecht - de zogenaamde volle eigendom - kan worden opgesplitst in vruchtgebruik enerzijds en naakte of blote eigendom anderzijds. Het komt geregeld voor dat ouders hun pand voor de blote eigendom schenken aan hun kinderen met behoud van vruchtgebruik. Deze opdeling vruchtgebruik/blote eigendom kan ook ontstaan na het overlijden van één van de ouders. In de praktijk ontstaat dan soms twijfel over wie kan beslissen om het pand te verhuren. De vruchtgebruiker, de blote eigenaar of beiden?

Standaard duur van 9 jaar

Wanneer iemand het vruchtgebruik op een onroerend goed heeft, dan beschikt hij over het volledige gebruik en genot van dit goed. Dit zolang het vruchtgebruik duurt. De vruchtgebruiker kan zelf beslissen om het pand in huur te geven voor een standaard duur van 9 jaar, zonder dat het akkoord van de blote eigenaars hiervoor vereist is. De vruchtgebruiker kan dus de bemiddelingsopdracht alleen ondertekenen.

Huurovereenkomst meer dan 9 jaar

Zodra het om een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar gaat, is de tussenkomst van de blote eigenaar wel noodzakelijk.

Huurovereenkomst minder dan 9 jaar

Meer nog: de vruchtgebruiker kan de huurovereenkomsten minder van 9 jaar ook alleen afsluiten en ondertekenen. Als vruchtgebruiker heeft hij recht op de huurinkomsten. Uitgangspunt is dat de vruchtgebruiker daden van beheer kan stellen voor de duurtijd van zijn recht.

Wanneer het vruchtgebruik ophoudt te bestaan, wordt de blote eigenaar automatisch volle eigenaar.

Bron: Cib.be

Vraag uw gratis schatting aan Schatting Blijf op de hoogte Schrijf u in