Welke impact hebben de nieuwe Vlaamse registratierechten op uw vastgoeddroom ?

Registratierechten of verkooprecht zijn belastingen die u moet betalen bij de aankoop van vastgoed of bouwgrond. Elk gewest kan de tarieven afzonderlijk bepalen. In haar septemberverklaring kondigde de Vlaamse regering onlangs een grondige hervorming aan met het opzet de aankoop van een eerste eigen gezinswoning betaalbaarder te maken.

Met een aanpassing van 6 naar 3 procent registratietarief wil Vlaanderen de drempel voor jongeren verlagen om een eerste eigen woning of appartement te kopen. Om de impact op de begroting zo klein mogelijk te houden zal voor de aankoop van een tweede woning het standaardtarief wel stijgen van 10 naar 12 procent.

De koper van een eerste woning zal minder registratiebelasting betalen

Mensen die een eerste gezinswoning kopen zullen vanaf 1 januari 2022 kunnen genieten van 3 procent registratietarief tegenover de huidige 6 procent. De aard van het desbetreffende vastgoed dat aangekocht wordt maakt niet uit want zowel een huis, appartement, rijwoning, kleine of grote villa komen in aanmerking. De voorwaarde is wel dat de koper geen eigenaar is van een ander vastgoed en zich op desbetreffende adres officieel laat inschrijven in het bevolkingsregister.

“ Na de ondertekening van de compromisovereenkomst heeft de notaris vier maanden de tijd om de akte te verlijden. Er bestaan dus voor mensen die een eerste eigen woning kopen voldoende wettelijke opties om de akte over 1 januari 2022 te tillen en te genieten van 3 procent registratierecht. ”

Iemand die een tweede woning koopt zal meer registratiebelasting betalen

Mensen die een tweede verblijf of investeringsvastgoed kopen voor verhuur zullen dieper in de buidel moeten tasten. Voor deze groep zal de standaard registratiebelasting vanaf 1 januari 2022 stijgen van de huidige 10 procent naar 12 procent. Ook voor bouwgrond al dan niet voor de bouw van uw eigen gezinswoning, zal de registratiebelasting stijgen naar 12 procent.

Hoe zit de vork in de steel voor nieuwbouw?

Bij een nieuwbouw zal u op de bouwwerken nog steeds de huidige 21 procent btw moeten betalen. Als u voldoet aan de voorwaarden voor het gunstregime sloop en heropbouw kan u genieten van 6 procent btw. Bij de verkoop op plan of bij een combinatie van een terrein met nieuwbouw zal op het grondgedeelte 12 procent registratiebelasting van toepassing zijn en op het overige deel 21 procent btw.

Wie een gezinswoning koopt om die energetisch te renoveren betaalt 1 procent registratierechten

Mensen die een enige en eigen woning aankopen en zich ertoe verbinden om deze binnen de vijf jaar ingrijpend energetisch te renoveren kunnen genieten van 1 procent registratierecht. Deze energetische renovaties zijn essentieel in de strategie om het sterk verouderd en energieverslindend woonpatrimonium in Vlaanderen te vernieuwen. De Vlaamse overheid wil dit beleid extra kracht bijzetten en voert daarom een drastische verlaging in van de huidige 5 procent naar 1 procent. Een IER-dossier of een Ingrijpende Energetische Renovatie is geldig wanneer bij de verbouwing een architect is betrokken en cruciale installaties zoals de verwarming, warm water, ventilatie, koeling, enz… volledig worden vernieuwd. Daarnaast moet ook minimaal 75 procent van de buitenmuren geïsoleerd worden.

Moet ik nu de aankoop van mijn eerste woning uitstellen?

Neen, dat is niet nodig. Na de ondertekening van de compromisovereenkomst heeft de notaris vier maanden de tijd om de akte effectief te verlijden. Er bestaan dus voldoende wettelijke opties om de eigenlijke ondertekening van de akte over 1 januari 2022 te tillen. Mensen die echter een tweede verblijf of een investeringspand willen aankopen hebben er alle voordeel bij om hun akte wel nog vóór het einde van dit jaar te verlijden. Opgelet want heel wat notarissen geven nu reeds aan dat door de vele aanvragen de administratie een achterstand dreigt op te lopen. In normale omstandigheden kunnen dossiers worden afgehandeld op ongeveer zes weken, momenteel loopt de wachttijd echter op tot acht weken en langer.

Een praktisch rekenvoorbeeld voor wie een eerste eigen woning of appartement koopt

Joris en Marijke hebben onlangs in Gent een appartement gekocht van 350.000 euro Aangezien het hun eerste eigen woning betreft zouden ze hierop in het verleden 6 procent registratiebelasting moeten betalen of 21.000 euro. Met de nieuwe registratiebelasting hebben ze aan hun notaris nu gevraagd om de akte begin volgend jaar te verlijden. Hierdoor besparen Joris en Marijke 3 procent aan registratiebelasting of 10.500 euro. Deze verlaging geeft het koppel de ruimte om een zuinige hoogrendementsketel aan te schaffen waardoor ze kunnen besparen op hun toekomstige energierekening.

Vraag uw gratis schatting aan Schatting Blijf op de hoogte Schrijf u in