WAARVOOR KAN DE HUURWAARBORG GEBRUIKT WORDEN ?

ANTWOORD

Mag een huurwaarborg enkel gebruikt worden voor de vergoeding van de huurschade? In de meeste huurovereenkomsten staat dit zo vermeld : “de huurder mag de huurwaarborg niet gebruiken om huurachterstallen aan te zuiveren”. Zelfs als er een dergelijke clausule in het contract staat, heeft de verhuurder juridisch toch nog het recht de waarborg te gebruiken om achterstallige huur aan te zuiveren.

Heeft de huurder in een woninghuurovereenkomst reeds gedurende enkele maanden geen huur betaald, dan zal de verhuurder eerst via de vrederechter moeten passeren om deze waarborgrekening te deblokkeren. Op basis van een getekend afschrift van het vonnis van de vrederechter kunt u dan over de rekening beschikken en de waarborg met intrest opnemen als compensatie voor de achterstallige huur.

ADVIES

Bent u verhuurder. Als de huurder niet betaalt, vraagt u best niet alleen aan de vrederechter de betaling van de achterstallen en de deblokkering van de volledige waarborg, maar ook om onmiddellijk de huurovereenkomst te mogen ontbinden en de huurder te mogen uitdrijven.

Bent u huurder. Weet dan dat de verhuurder zomaar niet de waarborg kan gebruiken om achterstallige huurschulden aan te zuiveren, hij zal steeds via de vrederechter moeten passeren. U heeft dus nog tijd om u mogelijk te verweren.

WETTEKST

Artikel 10 Woninghuurwet       
“Indien de huurder … ter nakoming van zijn verbintenissen een waarborg stelt die bestaat in een som geld, mag deze een bedrag gelijk aan drie maanden huur niet overtreffen.
Deze waarborg moet bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder worden geplaatst; de interest wordt gekapitaliseerd ….
Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en nalaat deze te plaatsen … , zijn evenwel de wettelijke intresten op het bedrag van de waarborg verschuldigd”.

(Bron: bespaarbelastingen.be)

Laatste artikelen

Zet ook uw pand in de kijker

Structura zorgt voor een uitstekende service.

Ontdek hier wat uw voordelen zijn en maak meteen een afspraak!

De website van Structura maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren.