De tijd van de aanhoudende rentedalingen is voorbij, en die trendbreuk mag niet worden onderschat. Een daling van de rente met 1 procentpunt creëert immers een toename van de leencapaciteit en de woningprijzen met zowat 10 procent.  De experts gaan er wel nog altijd van uit dat de zeer lage rente de motor blijft van de vastgoedmarkt in 2018.  Als de rente goedkoop blijft, kan er relatief veel geleend worden. De lage rente is de belangrijkste ondersteunende factor, maar blijft ook de grootste risicofactor.

De meeste experts verwachten dit jaar een licht stijgende hypothecaire rente: tussen 2 à 3 procent.  Een op de drie experts verwacht dat er dit jaar nog altijd onder 2 procent zal kunnen worden geleend.

Ook voor 2019 verwacht het panel geen dramatische stijging van de rente.  Lenen onder de 2 procent zal dan wellicht niet langer mogelijk zijn, maar de rente zal volgens het overgrote deel van het panel toch nog in de vork van 2 à 3 procent blijven. Het is belangrijk dat de rente traag stijgt.

Ook op iets langere termijn zijn de renteprognoses vrij optimistisch.  Over 5 jaar verwacht het merendeel van de experts een hypothecaire rente tussen 3 à 4 procent.  Slechts 1 expert gaat uit van een nog hoger rentetarief.

 

bron: vastgoedexperts van De Tijd/Netto aan het woord in de vastgoedgids van De Tijd (feb 2018)

Laatste artikelen

Zet ook uw pand in de kijker

Structura zorgt voor een uitstekende service.

Ontdek hier wat uw voordelen zijn en maak meteen een afspraak!