Er mag geen kandidaat geweigerd worden wegens zijn burgerlijke staat. Als dit wel zo is, is er sprake van discriminatie. Hierop staan boetes en zelfs straffen. Een alleenstaande mag niet geweigerd worden omdat hij of zij single is. Er mag wel zekerheid verschaft worden van het inkomen van de kandidaat, om na te gaan of dat volstaat om de huur te betalen. Er mag wel gevraagd worden naar een loonfiche of ander document van de kandidaat waaruit blijkt dat hij of zij over voldoende en regelmatige inkomsten beschikt om de huur te bekostigen. Wanneer er een huurcontract wordt afgesloten met een alleenstaande, kan deze vroeg of laat een nieuwe partner ontmoeten. De kersverse partner kan dan niet verboden worden in de woning in te trekken. Het privéleven van de huurder moet gerespecteerd worden.

 

De Tijd – nettovastgoedgids

Laatste artikelen

Zet ook uw pand in de kijker

Structura zorgt voor een uitstekende service.

Ontdek hier wat uw voordelen zijn en maak meteen een afspraak!