Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'immobilier.

Vendre un bien immobilier ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut une bonne dose de savoir-faire, d’expertise et de persévérance. Nous répondrons ci-dessous aux questions les plus fréquemment posées. Avez-vous d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter pour un entretien personnel.

Mag ik een huurder weigeren


Wat houdt de Wet Breyne in?


Wat is een verkoop op lijfrente?


Wat is een opschortende voorwaarde?

In tegenstelling met de optie is de inlassing van een opschortende voorwaarde geen eenzijdige verbintenis, maar een overeenkomst waarbij koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van de vervulling van een voorwaarde. Meestal wordt deze voorwaarde gesteld door de kandidaat-koper.

Een veel voorkomende opschortende voorwaarde bestaat erin dat de verkoop pas tot stand komt als de koper een krediet of lening bekomt.
Dit wordt best voldoende gedetailleerd:
• binnen welke termijn moet de financiering toegekend worden;
• welk bedrag moet gefinancierd worden;
• op welke wijze zal de verkoper ingelicht worden over het al dan niet toekennen van de financiering?
Een ander voorbeeld is de opschortende voorwaarde van het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, eventueel gekoppeld aan een milieuvergunning.
Een opschortende voorwaarde moet heel precies worden geformuleerd.
Hoe doe ik een geldig bod?

Hou bij het schriftelijk bieden steeds rekening met de volgende spelregels:

Je moet verplicht sommige elementen meegeven: adres, prijs, geldigheidsduur van jouw bod…
Een uitgebracht bod bindt je aan de verkoper voor de duur die je aangegeven hebt.
Als de verkoper jouw bod aanvaardt (en er zijn geen opschortende voorwaarden), dan kan je hier niet meer op terugkomen.
De woning wordt pas echt verkocht nadat een bod door verkoper en koper ondertekend wordt. Om alles daarna correct te laten verlopen, raden we je aan je door een notaris te laten begeleiden.
Let wel: aan een schriftelijk bod hangt het grote nadeel dat het bindend is, ook als de verkoper in de fout gaat. Zelfs als er verborgen gebreken aan de woning zijn, de elektrische installatie niet gekeurd werd of er nog huurders in de woning wonen, is er geen weg terug. We raden je daarom aan om een bod mondeling te doen en pas bij de verkoopovereenkomst je handtekening te plaatsen.
Mogelijke scenario’s na jouw bod
Het is de verkoper die beslist wie zijn woning koopt en aan welke prijs. Na jouw bod zijn diverse pistes mogelijk: de verkoper kan akkoord gaan of een tegenbod doen, een andere koper kan een hoger bod doen, de verkoper kan de woningprijs zelfs nog opdrijven als er meerdere biedingen zijn… Je kan ook beslissen om jouw bod in te trekken, tenzij de verkoper jouw bod al aanvaardde.
Contractbreuk vermijden
Om te vermijden dat je van contractbreuk beschuldigd wordt, kan je een opschortende voorwaarde inroepen of een optie nemen.
Bij een opschortende voorwaarde komt een verkoop (na een bod) pas tot stand als aan die bepaalde voorwaarde wordt voldaan. De verkoop gaat bijvoorbeeld pas door op voorwaarde dat de koper een lening bij de bank krijgt. Als die uiteindelijk geen lening krijgt, dan gaat de verkoop niet door.
Twijfel je om de woning te kopen? Dan kan je ook een optie nemen. Dergelijke verbintenis heeft tot gevolg dat niemand anders binnen een vooraf bepaalde periode de woning mag kopen. In ruil voor deze gunst moet je wel een vergoeding betalen aan de verkoper.

Een bod op een huis uitbrengen is geen lichtzinnige beslissing. Bereid je goed voor aan de hand van bovenstaande regels en zorg ervoor dat je nooit de maximumgrens van je budget overschrijdt.

Hoeveel kosten komen bij een aankoop?

Bereken hier de registratierechten, het ereloon voor de notaris en de diverse aktekosten voor de aankoopakte. Selecteer de ligging van de woning en of het gaat om een bestaand huis (onderhandse aankoop) of een nieuwbouwproject.

Een inschatting van uw aankoopkosten kan u maken via www.hoeveelkostmijnhuis.be

Hoelang duurt het tussen compromis en akte?

Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en van de notariële akte verlopen maximaal vier maanden. Immers, binnen deze termijn dienen de registratierechten te worden betaald. Mocht tijdens deze periode één van de partijen overlijden, dan gaan de rechten en plichten aangegaan bij de onderhandse verkoopovereenkomst automatisch over op de erfgenamen.

Het is dus van het allergrootste belang de onderhandse verkoopovereenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk op te stellen, zodat geen ruimte gelaten wordt voor discussie achteraf. Het opstellen van die overeenkomst is niet altijd eenvoudig.

d

d

dd


Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula.


Avez-vous d'autres questions ?

Avez-vous d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter pour un entretien personnel.

Estimation gratuite Estimation Inscrivez-vous Inscrivez-vous