Al sinds 1995 bestaat er in Vlaanderen een bodemsaneringswetgeving. Die houdt in dat iedereen die grond verkoopt, verplicht is om een bodemattest aan te vragen bij de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) en dat voor te leggen aan de koper. Zo komen kopers niet voor verrassingen te staan omdat ze niets vermoedend een vervuilde grond hebben gekocht.

Van bodemattest naar bodemonderzoek

Een bodemattest aanvragen betekent alleen dat de OVAM nakijkt of ze gegevens heeft over de grond. Als blijkt dat het om een risicogrond gaat, moet er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Als dat aantoont dat de grond niet verontreinigd is, kan de verkoop plaatsvinden. Is er wel sprake van verontreiniging, dan zijn er twee scenario’s:

  • De verkoper is niet saneringsplichting. In dat geval kan de verkoop alsnog plaatsvinden na het oriënterend bodemonderzoek.
  • De verkoper is wel saneringsplichtig. Dan volgt beschrijvend bodemonderzoek. In het beste geval is er geen bijkomende sanering nodig, en kan de verkoop doorgaan. Wanneer er wel sanering nodig is, kan de eigenaar de woning pas verkopen als er een goedgekeurd saneringsproject is en iemand de verantwoordelijkheid opneemt om de kosten van de sanering te betalen.

 

Vervuilde grond verkopen

Om vervuilde grond te verkopen, moeten de koper en verkoper een verbintenis afsluiten waarin een van de betrokken partijen verklaart dat hij of zij de kosten van de sanering op zich neemt. Bovendien moet er een financiële waarborg gesteld worden naar de OVAM.

Een slimme deal?

In principe zou je als koper dus kunnen beslissen om die kosten te dragen – omdat je het huis bijvoorbeeld voor een prikje op de kop kunt tikken. Hou er rekening mee dat de registratierechten berekend zullen worden op het complete kostenplaatje, dus met inbegrip van de saneringskosten. Daardoor is deze aanpak vaak minder voordelig dan gedacht. Bovendien kan de saneringsprocedure erg lang aanslepen. Een huis op vervuilde grond kopen is dus meestal een vergiftigd geschenk!

 

bron: bouw en wonen e-news 17/5/2018

Laatste artikelen

Zet ook uw pand in de kijker

Structura zorgt voor een uitstekende service.

Ontdek hier wat uw voordelen zijn en maak meteen een afspraak!

Testimonials

Ik heb jullie medewerking enorm geapprecieerd en daarom sta ik erop jullie te bedanken want dankzij jullie heb ik het juiste schoentje gevonden. Ik twijfel er niet aan om in de toekomst nog beroep te doen op jullie! Nog eens bedankt en tot zeer binnenkort!

Familie G.

In jullie dossiers zullen jullie terugvinden dat ik ondertussen 6 maand geleden al een woning gekocht heb via jullie. Hiervoor mijn dank nog eens aan René Semadeni voor de professionele tussenkomst.

Familie V.C.

Via deze weg willen wij van ganser harte jullie onderneming bedanken voor de fijne & efficiënte samenwerking die wij mochten ervaren bij de verkoop van ons appartement in Asse.

D.G. Merchtem

Alles is op een snelle en correcte manier verlopen en wij waren zeer tevreden van de manier van foto’s nemen en waarop dat deze op het internet kwamen en ook de vriendelijkheid en professionaliteit dat Structura aan de dag legde om de zaken te behartigen. Een aangename gesprekspartner!

De website van Structura maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren.